Helge Aronsen style=

Helge Aronsen

President
Finn Frisenfeldt Horn style=

Finn Frisenfeldt Horn

Kasserer
Tom Christiansen style=

Tom Christiansen

Past president Medlemsansvarlig Programkomitee